Spørsmål og svar

Thursday, 06 January 2011 15:29

Bredbåndstesten er utviklet av Bredbåndsguiden AS. Tjenesten er helt kostnadsfri og laget for å opplyse brukere på hva de har av hastighet på sitt nåværende bredbånd.

Hvordan måler bredbåndstesten?

Først lastes det ned en liten fil, for å estimere ca. hvor høy båndbredde brukeren har ned.

Ut i fra dette resultatet bestemmes det hvor mye data som skal lastes ned i hovedtesten, dette for å få et best mulig resultat.

Mens dataene lastes ned blir det hele tiden tatt målinger av hastigheten, disse samles sammen når testen er ferdig. Så slettes de 30% dårligste og de 10% beste resultatene. Deretter regnes det ut et gjennomsnitt av de resterende resultatene, som til slutt blir det endelige resultatet.

På opplastingen skjer det en lignende prosedyre, det lastes først opp en liten fil, for å beregne ca. opplastingshastighet.

Ut i fra dette resultatet beregner vi hvor mye data som skal lastes opp.

Er opplastingshastigheten estimert høyere eller lik nedlastingshastigheten, lastes det opp like mye data som ble lastet ned.

Er den mellom 75% og 99% av nedlastingshastigheten, lastes 75% av nedlastet data opp.

Er den mellom 50% og 74% av nedlastingshastigheten, lastes 50% av nedlastet data opp.

Er den under 50% av nedlastingshastigheten, lastes 25% av nedlastet data opp.

Om bredbåndstest
Bredbandstesten er utviklet av Bredbåndsguiden AS. Tjenesten er helt kostnadsfri og laget for å opplyse brukere på hva de har av hastighet på sitt nåværende bredbånd.


Bredbåndstoppen
Bredbåndstoppen rangerer leverandører ut ifra hvilken rating et antall brukere har gitt leverandøren. Det være seg en rating etter en bredbåndstest, eller en rating her på bredbandstest sin portal.

Bredbåndstest.no © 2011 Stortorvet 10, 0155 Oslo.

Følg bredbåndstest på FacebookFølg Bredbåndstest på Twitter

Feedback

Penger online: lannorge.com